τι να μην πείτε ποτέ σε ένα φυσικό! (μερος 3ο)

4) "Μην αφήνεις την πόρτα/την πόρτα του ψυσγείου ανοιχτή, φεύγει η ψύξη!" ΟΧΙ, η ψύξη δεν είναι κάτι που μπορεί να μετακινηθεί!! Ψύξη είναι η μείωση της θρεμοκρασίας ενός σώματος ή η αποβολή θερμότητας. Αυτό. Ενώ η θερμότητα, ως ενέργεια, μπορεί να μεταφέρεται από ε΄να σώμα σε άλλο ή να μετατρέπεται σε άλλη μορφή ενέργειας.…Read more τι να μην πείτε ποτέ σε ένα φυσικό! (μερος 3ο)

Advertisements

Πώς λειτουργεί το ψυγείο;

Η λειτουργία του ψυγείου στηρίζεται στην κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού μέσα σε ένα κλειστό κύκλωμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Σχεδιάγραμμα από www.freediyhomeimprovement.com 1. Το ψυκτικό υγρό περνώντας από την βαλβίδα εκτόνωσης "ψεκάζεται" με δύναμη προς τις εσωτερικές σωληνώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η πίεση του, αυξάνεται ο όγκος του και η θερμοκρασία του ελαττώνεται.…Read more Πώς λειτουργεί το ψυγείο;